เกี่ยวกับเทศกาล

เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพ

  • บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพครั้งที่หนึ่งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 ซึ่งนับเป็นเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย ภาพยนตร์จากหลากหลายชาติได้ถูกนำมาฉายเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมการสร้างและการเสพภาพยนตร์ในประเทศไทย เทศกาลดังกล่าวดำเนินไปจนถึงปี พ.ศ. 2545 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้กำเนิดเทศกาล เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพขึ้น ภายใต้การอำนวยการของคุณเกรียงศักดิ์ ศิลากอง (2546 – 2560) โดยเทศกาลมุ่งที่จะ:

  • นำเสนอภาพยนตร์คุณภาพจากทั่วโลกโดยไม่จำกัดอยู่แค่ภาพยนตร์ในกระแส
  • เป็นเวทีสำหรับผู้สร้างภาพยนตร์อิสระไม่ว่าจะเป็นศิลปินรุ่นใหม่ไปจนถึงระดับมืออาชีพ
  • เป็นพื้นที่ทำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
B a c k T o T o p B a c k T o T o p