WORLD FILM FESTIVAL OF BANGKOK

กทม. เชิญชวนประกวดหนังสารคดีสั้นกรุงเทพฯ ชิงรางวัลรวม 200,000 บาท

กรุงเทพมหานครจัดการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้นกรุงเทพมหานคร (Bangkok Short Film Documentary) ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท ในหัวข้อ “เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร 2030” (CONNECTING BANGKOK 2030) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงาน “เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์:

เพื่อเชื่อมต่อเมืองกรุงเทพฯสู่ปีคริสตศักราช 2030 ในทุกๆด้าน ทั้งคนกรุงเทพทุกเจเนเรชั่น,​ เทคโนโลยี, สิ่งแวดล้อม, การเดินทาง, ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เพื่อความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยสะท้อนมุมมองต่างๆของเมืองกรุงเทพฯออกมาผ่านภาพยนตร์สารคดีสั้น

แนวคิดในการแข่งขัน:

> กรุงเทพมหานคร มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 10 ล้านคน หรือ 1 ใน 7 ของประชากรทั้งประเทศ

> ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เมืองหลวงของไทยแห่งนี้เติบโตจากยุคไดอะล็อกสู่ยุคดิจิตอล เพื่อเป็น Smart City ซึ่งการขับเคลื่อนเมืองที่มีผู้คนมากมายและหลากหลายแบบก้าวกระโดดนั้น ทำให้เป็นแหล่งกำเนิดรวม Thai Pop Culture ของคนไทยในทุกๆเจเนเรชั่น > การเติบโตของเมืองที่มีคนกรุงเทพหลากหลาย ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งคนที่ก้าวตามทันเมือง หรือ ยังยึดติดก้าวผ่านไม่ได้

รูปแบบภาพยนตร์:

ไม่จำกัดรูปแบบ เปิดกว้างทุกๆแนวคิดและสไตล์ เช่น Story Telling, Drama, Sci-fi, Cartoon หรือ 3D Animation เป็นต้น

ความยาว: 10-15 นาที

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย และ ประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 28 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

  • นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 28 ปี)
  • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันนี้-15 มกราคม 2566
  • ส่งรายละเอียดผู้สมัคร-ผู้จัดทำ ส่งผลงานลิงค์อัปโลหดภาพยนตร์ เรื่องย่อ ภาพประกอบผลงาน มาทางอีเมลล์ [email protected]
  • ประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะ 20 มกราคม 2566

รางวัล: (รวม 7 รางวัล) รวม 200,000 บาท

• รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 65,000 บาท

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 45,000 บาท

• รางวัลรองชนะเลิศรองอันดับ 2 มูลค่า 30,000 บาท

• รางวัลชมเชย 4 รางวัลๆละ 15,000 บาท รวมมูลค่า 60,000 บาท

ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ ร่วมกิจกรรมต่างๆในงาน “เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pr-bangkok.com และ Facebook Page: กรุงเทพมหานคร หรือ www.facebook.com/prbangkok

B a c k T o T o p B a c k T o T o p