WORLD FILM FESTIVAL OF BANGKOK

FAIRYTALE

FAIRYTALE

Nationality: Russia / Belgium / Estonia

Language:

Genre: Fantasy

Duration: 78 min

Director: Aleksandr Sokurov

Writers:

Cast: Alexander Sagabashi, Vakhtang Kuchava, Fabio Mastrangelo

Synopsis:

กาลครั้งหนึ่ง มีคนจรจัดอยู่สองคน… ไม่สิ…สาม…ไม่…มีสี่ แต่ก็มีคนจรจัดคนอื่น ๆ ที่แตกต่างกันอีกหลายคน ข้าพเจ้ารู้จักพวกเขา มานานแล้ว แต่กับพวกเขาข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดและบิดเกร็ง จากนั้นบางสิ่งเกิดขึ้นและหนีหายไป ยามค่ำคืน ข้าพเจ้าได้ยินเสียง ส่วนเสี้ยวของคำถามอันซับซ้อน เสียงคร่ำครวญและเสียงร้องโหยหวนนับล้านเสียง ความตื่นระทึกที่ไม่อาจอธิบายได้ได้เกาะกุมข้าพเจ้า

B a c k T o T o p B a c k T o T o p