WORLD FILM FESTIVAL OF BANGKOK

MOTHER AND SON

MOTHER AND SON

Nationality: France

Language: French

Genre: Family Drama

Duration: 116 min

Director: Léonor Serraille

Writers: Léonor Serraille

Cast: Stéphane Bak, Laetitia Dosch, Thibaut Evrard

MOTHER AND SON

Synopsis: ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1980 โรส ย้ายมาอาศัยอยู่ ณ ชานกรุงปารีสกับบุตรชายทั้งสองของเธอ เออร์เนสต์ และ ฌ็อง หนังเล่าเหตุการณ์ในช่วงสองทศวรรษ ตั้งแต่การเดินทางมายังฝรั่งเศสของครอบครัวนี้ กระทั่งถึงเวลาปัจจุบัน ไล่ลำดับการก่อร่างสร้างครอบครัวและการแยกย้ายกระจัดกระจายได้อย่างซาบซึ้งชวนให้สะเทือนใจ

Léonor Serraille ditertor MOTHER AND SON
MOTHER AND SON
MOTHER AND SON
B a c k T o T o p B a c k T o T o p