WORLD FILM FESTIVAL OF BANGKOK

THE HOTEL

THE HOTEL

Nationality: China / Hong Kong

Language: Chinese

Genre: Drama

Duration: 112 min

Director: Wang Xiaoshuai

Writers:

Cast: Jun Dai, Xiaolei Huang, Zonghan Li

Synopsis:

วันแรกของการล็อคดาวน์ใน ค.ศ. 2020 ช่างยาวนานราวกัลปาวสานสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ติดอยู่ในโรงแรมในประเทศไทย เมื่อมาตรการการกักตัวอันเข้มงวดทำให้พวกเขาไม่สามารถออกไปไหนได้ ในขณะที่วันสำคัญสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันกำลังใกล้เข้ามา อารมณ์ตึงเครียด สับสน และความลับที่เก็บงำไว้อย่างยาวนานจึงถึงวันที่จะถั่งโถมออกมาสู่ภายนอก

Wang Xiaoshuai
B a c k T o T o p B a c k T o T o p