WORLD FILM FESTIVAL OF BANGKOK

WINDOWS PROGRAM 2: There is no better Place

Windows Program 2: There is No Better Place (90 min)

Featuring Anon Chaisansook’s There is no better Place, Riar Rizaldi’s Becquerel, Zachary Epcar’s The Canyon, Haig Aivazian’s All of Your Stars Are but Dust on My Shoes, and Jon Rafman’s Punctured Sky.


SHOWTIME: 14:30 / 7 Dec / SF World Cinema, Centralworld 3
There is No Better Place

อานนท์ ไชยแสนสุข

Thailand, 2022, 15 min, No Dialogue, DCP


ชายคนหนึ่งตื่นมาและพบว่าตัวเองกำลังอยู่ในห้องรกร้างแปลกตา เขาไม่รู้มาก่อนว่านี่คือห้องพักคอยก่อนกำลังจะถูกส่งตัวต่อไปยังสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่ง เขาไม่รู้ตัวว่ามาอยู่ที่นี้ได้อย่างไร ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ายังมีชีวิตอยู่หรือนี่เป็นโลกหลังความตาย เขาไม่หลงเหลือความทรงจำ ในห้องปิดตายไร้ทางออก เขาเดินสำรวจความว่างเปล่าไปวันๆ
Becquerel

Riar Rizaldi

Indonesia, 2021, 21 min, Bahasa with English Subtitles, DCP


อินโดนีเซียในห้วงอนาคตหนึ่งเมื่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์พัฒนาถึงจุดที่สามารถสร้างดวงอาทิตย์จำลองเพื่อแหล่งพลังงานนิรันดร์ของมนุษย์ชาติ นักคิดผู้เกียจคร้านนาม Sajad Ali เดินทางท่องท่อมเพื่อเสาะหาพื้นที่สงบต่อการพักผ่อน Becquerel สะท้อนพลวัตของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอนาคตที่ส่งอิทธิพลต่อการเมืองเรื่องทรัพยากรของประเทศโลกที่สาม
The Canyon

Zachary Epcar

USA, 2021, 15 min, English, DCP


ภาพเหมือนของการพัฒนาของชุมชนเมืองที่ชีวิตธรรมดาสามัญนั้นตกหล่นจากห้วงของความทรงจำ
All of Your Stars Are but Dust on My Shoes

Haig Aivazian

Lebanon, 2021, 18 min, Arabic, English and French with English Subtitles, DCP


All of Your Stars Are but Dust on My Shoes สำรวจด้านมืดและสว่างของโครงสร้างนโยบายสาธารณะที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญทางการเมืองเสมอมา พาเราเคลื่อนจากมหานครนิวยอร์คสู่ปารีสและเบรุต จากแหล่งกำเนิดของโคมจากไฟไขวาฬที่เชื่อมโยงสู่ยุคสมัยของพลังงานและแสงสว่างต่อบทของการต่อสู้ทางการเมือง
Punctured Sky

Jon Rafman

USA, 2021, 21 min, English, DCP


นักเล่นเกมส์ออกตามหาชิ้นส่วนของตัวตนในอดีตที่สูญหายอย่างไร้ร่องรอย ในระหว่างทางเขาต้องพบเจอทั้งอุปสรรค์ประหลาดล้ำ และอวาตาร์ครึ่งมนุษย์ที่เฝ้าแต่ตั้งคำถามต่อความทรงจำครั้งเยาว์วัย Punctured Sky สร้างสุนทรียศาสตร์อินเตอร์เน็ตในยุคเริ่มแรกเข้าประทะเข้ากับมุมมืดของเรื่องเล่าไซเบอร์ วิพากษ์อย่างถึงแก่นด้วยท่วงท่าอันขบขันต่อสภาวะที่สังคมมนุษย์ ความทรงจำ และกรอบความเข้าใจต่อตัวตนที่ถูกครอบงำและต้องมนตร์โดยเทคโนโลยี


B a c k T o T o p B a c k T o T o p